Проекта е насочен към увеличаване броя на включените в заетост и обучение безработни младежи до 29 години.

Събития

25.01.2018 г.  - Заключителна пресконференция по проект „Знаем, можем и успяваме”

На 25.01.2018 г. се проведе заключителната пресконференция за отчитане на дейностите по проект „Знаем, можем и успяваме”. На пресконференцията присъстваха представители на фирми партньори, на бизнеса, на неправителствени организации и на местни медии. Активно се включиха и наетите по проекта лица. За осигуряване на максимална публичност и информираност на извършеното от фирмата по проекта бяха отчетени всички извършени дейности и постигнати резултати. Създадена е нова организация и структура на дейността, тъй като е увеличен човешкия ресурс по време на изпълнението на проекта с наемането на работа на пет безработни младежи до 29 години за срок от 12 месеца. Проведено е специализирано обучение за повишаване на тяхната квалификация и умения. Младите служители гъвкаво и плавно са въведени в реална работна среда, приемайки дългогодишния опит на екипа на Областна организация на НТС Плевен в тази област. Те работят на оборудваните по проекта за тях работни места като координатори в създадения Център за професионално консултиране и обучение от европейски тип. Изградиха се са добри партньорски взаимоотношения с други неправителствени организации, Дирекции Бюра по труда, професионални училища, физически лица. Предоставиха се рекламни папки и дипляни. Събитието премина при голям интерес и активност.

03.11.2017 г. - пресконференция по проект „Знаем, можем и успяваме”

На 03.11.2017 г. се организира и проведе встъпителна пресконференция по проект „Знаем, можем и успяваме”. На участниците в нея бяха представени целите на проекта, дейностите и очакваните резултати от изпълнението им. Те бяха запознати с натрупания опит на организацията в областта на професионалното обучение и квалификация, стандартите на преподаване, изпълнените проекти до сега и визията за бъдещето като активно учебно звено от европейски тип. Предоставиха се рекламни папки и дипляни. Събитието премина при голям интерес.


11-12.05.2017 г. Научно-техническа конференция на тема „Интелектуалната собственост-база за конкурентоспособността на икономиката“

Назначените младежи по проекта активно се включиха в подготовката, организирането и провеждането на Научно-техническа конференция на тема „Интелектуалната собственост-база за конкурентоспособността на икономиката“, проведена на 11 и 12 май 2017год. от Областна организация на НТС Плевен. Като членове на екипа на Сдружението те успешно се представиха и при издирването и подреждането на всички експонати и табла на изложбената експозиция „Изобретено в България“, част от конференцията.