Проекта е насочен към увеличаване броя на включените в заетост и обучение безработни младежи до 29 години.

Контакти

гр. Плевен
ул. Александър Стамболийски № 1
ет. 3 тел.: 064/ 800 973, 064/ 801 019
E-mail: nts_pleven@abv.bg
www.nts-pleven-obuchenia.com